הרב אורי שרקי

תפילת שמונה עשרה

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, סדרת תשע"זקבצי MP3:


שיעור 1, סמיכת גאולה לתפילה (10 דקות, 4MB).
שיעור 2, "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך" (10 דקות, 4MB).
שיעור 3, "א-לוהי אברהם א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב" (10 דקות, 4MB).
שיעור 4, "הא-ל הגדול הגיבור והנורא" (10 דקות, 4MB).
שיעור 5, "גומל חסדים טובים" (10 דקות, 3MB).
שיעור 6, "קונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה" (10 דקות, 2MB).
שיעור 7, "מגן אברהם" (10 דקות, 2MB).
שיעור 8, ברכת "גבורות" (10 דקות, 4MB).
שיעור 9, ברכת "קדושת ה'" (10 דקות, 2MB).
שיעור 10, ברכת "חונן הדעת" (10 דקות, 4MB).
שיעור 11, ברכת "השיבנו" (10 דקות, 4MB).
שיעור 12, ברכת "השיבנו" - המשך (10 דקות, 2MB).
שיעור 13, ברכת "סלח לנו" (10 דקות, 2MB).
שיעור 14, ברכת "ראה נא בעוניינו" (10 דקות, 2MB).
שיעור 15, ברכת "רפאנו" (10 דקות, 4MB).
שיעור 16, ברכת "רפאנו" - המשך (10 דקות, 2MB).
שיעור 17, ברכת "תקע בשופר גדול" (10 דקות, 2MB).
שיעור 18, ברכת "תקע בשופר גדול" - המשך (10 דקות, 2MB).
שיעור 19, ברכת "השיבה שופטינו" (10 דקות, 2MB).
שיעור 20, ברכת "השיבה שופטינו" - המשך (10 דקות, 4MB).
שיעור 21, ברכת המינים (10 דקות, 2MB).
שיעור 22, ברכת "על הצדיקים" (10 דקות, 2MB).
שיעור 23, ברכת "על הצדיקים" - המשך (10 דקות, 4MB).
שיעור 24, ברכת "על הצדיקים" - המשך (10 דקות, 2MB).
שיעור 25, ברכת "תשכון בתוך ירושלים עירך" (10 דקות, 2MB).
שיעור 26, ברכת "תשכון בתוך ירושלים עירך" - המשך (10 דקות, 2MB).
שיעור 27, ברכת "צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" (10 דקות, 2MB).
שיעור 28, ברכת "שמע קולנו" (10 דקות, 4MB).
שיעור 29, ברכת "שמע קולנו" (10 דקות, 2MB).
שיעור 30, ברכת "רצה" (10 דקות, 2MB).
שיעור 31, ברכת "רצה" - המשך (10 דקות, 4MB).
שיעור 32, ברכת "מודים" (10 דקות, 2MB).
שיעור 33, ברכת "מודים" - המשך (10 דקות, 2MB).
שיעור 34, ברכת "מודים" - המשך (10 דקות, 2MB).
שיעור 35, ברכת כהנים (10 דקות, 4MB).
שיעור 36, ברכת כהנים - המשך (10 דקות, 2MB).
שיעור 37, ברכת "שים שלום" (10 דקות, 2MB).
שיעור 38, ברכת "שים שלום" - המשך (10 דקות, 4MB).
שיעור 39, "א-לוהי נצור" (10 דקות, 2MB).
שיעור 40, "א-לוהי נצור" (10 דקות, 4MB).