הרב אורי שרקי

תפילה - מה ההגיון בה?

כנס בכל לבבך תשע"והקלטת וידאו