הרב אורי שרקי

תהילים - השמן היורד על הזקן (מזמור קל"ג)

שבט תשע"זהקלטת וידאו