השואה - לזכור ולא לשכוח

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

ניסן תשע"בהקלטת וידאו