הר הבית ובית המקדש

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

מרחשוון תשע"גהקלטת וידאו