חוק המוות - רצח או רחמנות?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

תמוז תשע"דהקלטת וידאו