הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - הקבלה והציונות

ניסן תשע"אהקלטת וידאו