הרב אורי שרקי

מסכת אבות - "מאוד מאוד הוי שפל רוח, שתקוות אנוש רִמה"

מרחשוון תשע"דהקלטת וידאו