הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - תרי"ג מצוות

אב תשע"בהקלטת וידאו