הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - חסד, גבורה ותפארת

אב תשע"אהקלטת וידאו