בחוקותי - שיחת הרב אורי שרקי עם אלעזר שטרום על הפרשה

אייר תשע"דהקלטת וידאו