אחרי מות - שיחת הרב אורי שרקי עם אלעזר שטרום על הפרשה

ניסן תשע"דהקלטת וידאו