תזריע - שיחת הרב אורי שרקי עם אלעזר שטרום על הפרשה

אדר א' תשע"ד



הקלטת וידאו