הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - האין

אדר תשע"בהקלטת וידאו