הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - האדם הקדמון

ניסן תשע"בהקלטת וידאו