הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - ספירת הכתר

ניסן תשע"בהקלטת וידאו