הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - קבלה באורות

ניסן תשע"בהקלטת וידאו