הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - מידת הדין ומידת הרחמים

אייר תשע"בהקלטת וידאו