הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - ספרא דצניעותא

אייר תשע"בהקלטת וידאו