הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - קריאת כיוון

תשע"בהקלטת וידאו