הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - יש לנו גוף ונפש

תמוז תשע"בהקלטת וידאו