הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - אור וכלי

כסלו תשע"בהקלטת וידאו