הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - ספר היצירה ויש מאין

כסלו תשע"בהקלטת וידאו