הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - סתרי התורה

כסלו תשע"בהקלטת וידאו