הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - ניצוצות

מרחשוון תשע"בהקלטת וידאו