הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - עיגולים ויושר

מרחשוון תשע"בהקלטת וידאו