הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - אור פנימי ואור מקיף

מרחשוון תשע"בהקלטת וידאו