הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - נפש, רוח, נשמה

תשרי תשע"בהקלטת וידאו