הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - אצילות, בריאה, יצירה ועשיה

תשרי תשע"בהקלטת וידאו