הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - גילוי שורש הדינים

אלול תשע"אהקלטת וידאו