הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - מידת המלכות

אלול תשע"אהקלטת וידאו