הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - נצח והוד

אלול תשע"אהקלטת וידאו