הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - הכתר והחכמה

אב תשע"אהקלטת וידאו