הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - עשר ספירות

אב תשע"א



הקלטת וידאו