הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - צמצום

אב תשע"אהקלטת וידאו