הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - תורת האר"י

תמוז תשע"אהקלטת וידאו