הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - כוונה בתפילה

סיוון תשע"אהקלטת וידאו