הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - שמותיו של האל

סיוון תשע"אהקלטת וידאו