הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - גשמיותו של האל

סיוון תשע"אהקלטת וידאו