הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - נשמתו של הצדיק

סיוון תשע"אהקלטת וידאו