הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - האם אפשר להבין את אלוהים?

אייר תשע"אהקלטת וידאו