הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - איך הכל התחיל?

חורף תשע"אהקלטת וידאו