הרב אורי שרקי

הספר "רוח חיים" לרבי חיים מוולוז'ין, על מסכת אבות

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, סדרת תשע"ו - תשע"זהספר (קובץ PDF).

קבצי MP3:


שיעור 1, הקדמה. 10 דקות. 4MB. י"ד באדר ב' תשע"ו.
שיעור 2, פרק א', "כל ישראל...". 10 דקות. 4MB. י"ז באדר ב' תשע"ו.
שיעור 3, פרק א', משנה א', "משה קיבל תורה...". 10 דקות. 4MB. י"ח באדר ב' תשע"ו.
שיעור 4, פרק א', משנה א', "משה קיבל תורה...". 10 דקות. 4MB. י"ט באדר ב' תשע"ו.
שיעור 5, פרק א', משנה א', "משה קיבל תורה...". 10 דקות. 4MB. כ' באדר ב' תשע"ו.
שיעור 6, פרק א', משנה א', "משה קיבל תורה...". 10 דקות. 4MB. כ"א באדר ב' תשע"ו.
שיעור 7, פרק א', משנה א', "משה קיבל תורה...". 10 דקות. 4MB. כ"ד באדר ב' תשע"ו.
שיעור 8, פרק א', משנה א', "משה קיבל תורה...". 10 דקות. 4MB. כ"ה באדר ב' תשע"ו.
שיעור 9, פרק א', משנה א', "משה קיבל תורה...". 10 דקות. 4MB. כ"ו באדר ב' תשע"ו.
שיעור 10, פרק א', משנה א', "משה קיבל תורה...". 10 דקות. 4MB. כ"ז באדר ב' תשע"ו.
שיעור 11, פרק א', משנה א', "משה קיבל תורה...". 10 דקות. 4MB. כ"ח באדר ב' תשע"ו.
שיעור 12, פרק א', משנה א', "משה קיבל תורה...". 10 דקות. 4MB. ג' בניסן תשע"ו.
שיעור 13, פרק א', משנה ב', "שמעון הצדיק...". 10 דקות. 4MB. ד' בניסן תשע"ו.
שיעור 14, פרק א', משנה ב', "שמעון הצדיק...". 10 דקות. 4MB. ה' בניסן תשע"ו.
שיעור 15, פרק א', משנה ב', "שמעון הצדיק...". 10 דקות. 4MB. ו' בניסן תשע"ו.
שיעור 16, פרק א', משנה ב', "שמעון הצדיק...". 10 דקות. 4MB. ט' בניסן תשע"ו.
שיעור 17, פרק א', משנה ג', "אנטיגנוס איש סוכו...". 10 דקות. 4MB. י' בניסן תשע"ו.
שיעור 18, פרק א', משנה ג', "אנטיגנוס איש סוכו...". 10 דקות. 4MB. י"ב בניסן תשע"ו.
שיעור 19, פרק א', משנה ג', "אנטיגנוס איש סוכו...". 10 דקות. 4MB. י"ג בניסן תשע"ו.
שיעור 20, פרק א', משנה ד', "יוסי בן יועזר...". 10 דקות. 4MB. כ"ג בניסן תשע"ו.
שיעור 21, פרק א', משנה ד', "יוסי בן יוחנן...". 10 דקות. 4MB. כ"ד בניסן תשע"ו.
שיעור 22, פרק א', משנה ד', "יוסי בן יוחנן...". 10 דקות. 4MB. כ"ה בניסן תשע"ו.
שיעור 23, פרק א', משנה י"א, "אבטליון...". 10 דקות. 4MB. כ"ח בניסן תשע"ו.
שיעור 24, פרק א', משנה י"ג, "הוא היה אומר נגיד שמא...". 10 דקות. 4MB. כ"ט בניסן תשע"ו.
שיעור 25, פרק א', משנה ט"ו, "שמאי...". 10 דקות. 4MB. ג' באייר תשע"ו.
שיעור 26, פרק א', משנה ט"ו, "שמאי...". 10 דקות. 4MB. ז' באייר תשע"ו.
שיעור 27, פרק א', משנה י"ז, "שמעון בנו...". 10 דקות. 4MB. ח' באייר תשע"ו.
שיעור 28, פרק ב', משנה א', "רבי אומר...". 10 דקות. 4MB. ט' באייר תשע"ו.
שיעור 29, פרק ב', משנה א', "רבי אומר...". 10 דקות. 4MB. י' באייר תשע"ו.
שיעור 30, פרק ב', משנה א', "רבי אומר...". 10 דקות. 4MB. י"א באייר תשע"ו.
שיעור 31, פרק ב', משנה א', "רבי אומר...". 10 דקות. 4MB. י"ד באייר תשע"ו.
שיעור 32, פרק ב', משנה א', "רבי אומר...". 10 דקות. 4MB. ט"ו באייר תשע"ו.
שיעור 33, פרק ב', משנה א', "רבי אומר...". 10 דקות. 4MB. ט"ז באייר תשע"ו.
שיעור 34, פרק ב', משנה א', "רבי אומר...". 10 דקות. 4MB. י"ז באייר תשע".ו
שיעור 35, פרק ב', משנה א', "רבי אומר...". 10 דקות. 4MB. י"ח באייר תשע"ו.
שיעור 36, פרק ב', משנה א', "רבי אומר...". 10 דקות. 4MB. כ"ד באייר תשע"ו.
שיעור 37, פרק ב', משנה א', "רבי אומר...". 10 דקות. 4MB. כ"ה באייר תשע"ו.
שיעור 38, פרק ב', משנה ב', "רבן גמליאל בנו...". 10 דקות. 4MB. כ"ח באייר תשע"ו.
שיעור 39, פרק ב', משנה ג', "הוו זהירין...". 10 דקות. 4MB. כ"ט באייר תשע"ו.
שיעור 40, פרק ב', משנה ד', "עשה רצונו...". 10 דקות. 4MB. א' בסיון תשע"ו.
שיעור 41, פרק ב', משנה ד', "עשה רצונו...". 10 דקות. 4MB. ב' בסיון תשע"ו.
שיעור 42, פרק ב', משנה ד', "עשה רצונו...". 10 דקות. 4MB. ג' בסיון תשע"ו.
שיעור 43, פרק ב', משנה ו', "אף הוא ראה...". 10 דקות. 4MB. ז' בסיון תשע"ו.
שיעור 44, פרק ב', משנה ז', "מרבה בשר...". 10 דקות. 4MB. ח' בסיון תשע"ו.
שיעור 45, פרק ב', משנה ח', "רבן יוחנן בן זכאי...". 10 דקות. 4MB. ט' בסיון תשע"ו.
שיעור 46, פרק ב', משנה ט', "הם אמרו שלושה דברים. רבי אליעזר...". 10 דקות. 4MB. י"ג בסיון תשע"ו.
שיעור 47, פרק ב', משנה י"ב, "רבי יוסי...". 10 דקות. 4MB. י"ד בסיון תשע"ו.
שיעור 48, פרק ב', משנה י"ג, "רבי שמעון...". 10 דקות. 4MB. ט"ו בסיון תשע"ו.
שיעור 49, פרק ב', משנה י"ד, "רבי אלעזר...". 10 דקות. 4MB. ט"ז בסיון תשע"ו.
שיעור 50, פרק ג', משנה א', "עקביא בן מהללאל...". 10 דקות. 4MB. י"ז בסיון תשע"ו.
שיעור 51, פרק ג', משנה א', "עקביא בן מהללאל...". 10 דקות. 4MB. כ' בסיון תשע"ו.
שיעור 52, פרק ג', משנה ב', "רבי חנינא סגן הכהנים...". 12 דקות. 4MB. כ"ב בסיון תשע"ו.
שיעור 53, פרק ג', משנה ב', "רבי חנינא סגן הכהנים...". 10 דקות. 4MB. כ"ג בסיון תשע"ו.
שיעור 54, פרק ג', משנה ב', "רבי חנינא סגן הכהנים...". 10 דקות. 4MB. כ"ד בסיון תשע"ו.
שיעור 55, פרק ג', משנה ג', "רבי שמעון...". 10 דקות. 4MB. כ"ז בסיון תשע"ו.
שיעור 56, פרק ג', משנה ד', "רבי חנינא בן חכינאי...". 10 דקות. 4MB. כ"ח בסיון תשע"ו.
שיעור 57, פרק ג', משנה ו', "רבי חלפתא...". 10 דקות. 4MB. כ"ט בסיון תשע"ו.
שיעור 58, פרק ג', משנה ז', "רבי אלעזר איש ברתותא...". 10 דקות. 4MB. ל' בסיון תשע"ו.
שיעור 59, פרק ג', משנה ט', "רבי חנינא בן דוסא...". 10 דקות. 4MB. א' בתמוז תשע"ו.
שיעור 60, פרק ג', משנה י"א, "רבי אלעזר המודעי...". 10 דקות. 4MB. ד' בתמוז תשע"ו.
שיעור 61, פרק ג', משנה י"ד, "הוא היה אומר: חביב אדם...". 10 דקות. 4MB. ה' בתמוז תשע"ו.
שיעור 62, פרק ג', משנה ט"ז, "הוא היה אומר: הכל נתון בערבון...". 10 דקות. 4MB. ו' בתמוז תשע"ו.
שיעור 63, פרק ג', משנה י"ז, "רבי אלעזר בן עזריה...". 10 דקות. 4MB. ז' בתמוז תשע"ו.
שיעור 64, פרק ד', משנה א', "בן זומא...". 10 דקות. 4MB. כ' בתמוז תשע"ו.
שיעור 65, פרק ד', משנה א', "בן זומא...". 10 דקות. 4MB. כ"ב בתמוז תשע"ו.
שיעור 66, פרק ד', משנה א', "בן זומא...". 10 דקות. 4MB. כ"ה בתמוז תשע"ו.
שיעור 67, פרק ד', משנה א', "בן זומא...". 10 דקות. 4MB. כ"ו בתמוז תשע"ו.
שיעור 68, פרק ד', משנה ב', "בן עזאי...". 10 דקות. 4MB. כ"ז בתמוז תשע"ו.
שיעור 69, פרק ד', משנה ג', "הוא היה אומר: אל תהי בז...". 10 דקות. 4MB. כ"ט בתמוז תשע"ו.
שיעור 70, פרק ד', משנה ה', "רבי ישמעאל בנו...". 10 דקות. 4MB. ד' באב תשע"ו.
שיעור 71, פרק ד', משנה ה', "רבי צדוק...". 10 דקות. 4MB. ה' באב תשע"ו.
שיעור 72, פרק ד', משנה ט', "רבי יונתן...". 10 דקות. 4MB. ז' באב תשע"ו.
שיעור 73, פרק ד', משנה י', "רבי מאיר...". 10 דקות. 4MB. י"א באב תשע"ו.
שיעור 74, פרק ד', משנה י"א, "רבי אליעזר בן יעקב...". 10 דקות. 4MB. י"ב באב תשע"ו.
שיעור 75, פרק ד', משנה י"ב, "רבי אלעזר בן שמוע...". 10 דקות. 4MB. י"ג באב תשע"ו.
שיעור 76, פרק ד', משנה י"ג, "רבי שמעון...". 10 דקות. 4MB. י"ז באב תשע"ו.
שיעור 77, פרק ד', משנה י"ז, "הוא היה אומר: יפה שעה אחת...". 10 דקות. 4MB. כ"ח באב תשע"ו.
שיעור 78, פרק ד', משנה כ"ב, "הוא היה אומר: הילודים למות...". 10 דקות. 4MB. ב' באלול תשע"ו.
שיעור 79, פרק ד', משנה כ"ב, "הוא היה אומר: הילודים למות...". 10 דקות. 4MB. ג' באלול תשע"ו.
שיעור 80, פרק ה', משנה א', "בעשרה מאמרות...". 10 דקות. 4MB. ד' באלול תשע"ו.
שיעור 81, פרק ה', משנה א', "בעשרה מאמרות...". 10 דקות. 4MB. ה' באלול תשע"ו.
שיעור 82, פרק ה', משנה א', "בעשרה מאמרות...". 10 דקות. 4MB. ח' באלול תשע"ו.
שיעור 83, פרק ה', משנה א', "בעשרה מאמרות...". 10 דקות. 4MB. ט' באלול תשע"ו.
שיעור 84, פרק ה', משנה ב', "עשרה דורות...". 10 דקות. 4MB. י' באלול תשע"ו.
שיעור 85, פרק ה', משנה ג', "עשרה נסיונות...". 10 דקות. 4MB. י"א באלול תשע"ו.
שיעור 86, פרק ה', משנה ה', "עשרה נסים...". 10 דקות. 4MB. י"ב באלול תשע"ו.
שיעור 87, פרק ה', משנה ה', "עשרה נסים...". 10 דקות. 4MB. ט"ו באלול תשע"ו.
שיעור 88, פרק ה', משנה ה', "עשרה נסים...". 10 דקות. 4MB. ט"ז באלול תשע"ו.
שיעור 89, פרק ה', משנה ז', "שבע דברים בגולם...". 10 דקות. 4MB. י"ז באלול תשע"ו.
שיעור 90, פרק ה', משנה ח', "שבעה מיני פורעניות...". 10 דקות. 4MB. י"ח באלול תשע"ו.
שיעור 91, פרק ה', משנה י"א, "ארבע מידות בדעות...". 10 דקות. 4MB. י"ט באלול תשע"ו.
שיעור 92, פרק ה', משנה ט"ז, "כל אהבה...". 10 דקות. 4MB. כ"ב באלול תשע"ו.
שיעור 93, פרק ה', משנה י"ט, "כל מי שיש בידו שלושה דברים...". 10 דקות. 4MB. כ"ה באלול תשע"ו.
שיעור 94, פרק ה', משנה כ"א, "הוא היה אומר: בן חמש...". 10 דקות. 4MB. כ"ו באלול תשע"ו.
שיעור 95, פרק ה', משנה כ"ב, "בן בג בג...". 10 דקות. 4MB. ג' בתשרי תשע"ז.
שיעור 96, פרק ו', משנה א', "שנו חכמים בלשון המשנה...". 10 דקות. 4MB. ד' בתשרי תשע"ז.
שיעור 97, פרק ו', משנה א', "שנו חכמים בלשון המשנה...". 10 דקות. 4MB. ז' בתשרי תשע"ז.
שיעור 98, פרק ו', משנה א', "שנו חכמים בלשון המשנה...". 10 דקות. 4MB. ח' בתשרי תשע"ז.
שיעור 99, פרק ו', משנה א', "שנו חכמים בלשון המשנה...". 10 דקות. 4MB. י"א בתשרי תשע"ז.
שיעור 100, פרק ו', משנה א', "שנו חכמים בלשון המשנה...". 10 דקות. 4MB. כ"ג בתשרי תשע"ז.
שיעור 101, פרק ו', משנה א', "שנו חכמים בלשון המשנה...". 10 דקות. 4MB. כ"ד בתשרי תשע"ז.
שיעור 102, פרק ו', משנה א', "שנו חכמים בלשון המשנה...". 10 דקות. 4MB. כ"ה בתשרי תשע"ז.
שיעור 103, פרק ו', משנה א', "שנו חכמים בלשון המשנה...". 10 דקות. 4MB. כ"ח בתשרי תשע"ז.
שיעור 104, פרק ו', משנה א', "שנו חכמים בלשון המשנה...". 10 דקות. 4MB. כ"ט בתשרי תשע"ז.
שיעור 105, פרק ו', משנה א', "שנו חכמים בלשון המשנה...". 10 דקות. 4MB. ל' בתשרי תשע"ז.
שיעור 106, פרק ו', משנה ב', "אמר רבי יהושע בן לוי...". 10 דקות. 4MB. ב' במרחשוון תשע"ז.
שיעור 107, פרק ו', משנה ב', "אמר רבי יהושע בן לוי...". 10 דקות. 4MB. ה' במרחשוון תשע"ז.
שיעור 108, פרק ו', משנה ב', "אמר רבי יהושע בן לוי...". 10 דקות. 4MB. ו' במרחשוון תשע"ז.
שיעור 109, פרק ו', משנה ג', "הלומד מחברו...". 10 דקות. 4MB. ז' במרחשוון תשע"ז.
שיעור 110, פרק ו', משנה ג', "הלומד מחברו...". 10 דקות. 4MB. ח' במרחשוון תשע"ז.
שיעור 111, פרק ו', משנה ה', "אל תבקש גדולה...". 10 דקות. 4MB. י"ב במרחשוון תשע"ז.
שיעור 112, פרק ו', משנה ו', "גדולה תורה...". 10 דקות. 4MB. י"ג במרחשוון תשע"ז.
שיעור 113, פרק ו', משנה ו', "גדולה תורה...". 10 דקות. 4MB. י"ד במרחשוון תשע"ז.
שיעור 114, פרק ו', משנה ו', "גדולה תורה...". 10 דקות. 4MB. ט"ו במרחשוון תשע"ז.
שיעור 115, פרק ו', משנה ו', "גדולה תורה...". 10 דקות. 4MB. ט"ז במרחשוון תשע"ז.
שיעור 116, פרק ו', משנה ט', "אמר רבי יוסי בן קסמא...". 10 דקות. 4MB. י"ט במרחשוון תשע"ז.