הרב אורי שרקי

תהילים - משמעות חורבן שילה (פרק ע"ח)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו