הרב אורי שרקי

לאומיות, קוסמופוליטיות ואוניברסליות

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו (עם כתוביות ברוסית)