קבלה לעם

ב' בחשון, ט' באדר, י"ג באייר, ג' תמוז תשס"ז, י"א באב תש"ע, א' בכסלו, ו' בניסן תשע"אשאלה 1:

אני רכשתי ספרי קבלה שהודפסו ע"י המכון לקבלה, ובעקבות סדרה בערוץ 2 בה הופיע הרב לאו, מכוננת בליבי דאגה כבדה בקשר לרכישה זו. מה לעשות עם הספרים, לזרוק או להשאיר?

תשובה 1:

אם מדובר בספר קבלה נטו, כגון הזוהר עם פירוש הסולם, אין בעיה. אם מדובר בספרים שנכתבו על ידי אנשים מטעמם, אין זה ראוי להיבנות מהם.שאלה 2:

האם יש בעיה בספר הזוהר בהוצאת מכון ברג? והאם יש בעיה בסדורים בהוצאתם עם כוונות האריז"ל ליום חול ושבת?

תשובה 2:

אין בעיה להחזיק את הזוהר של מכון ברג, משום שאינו אלא צילום של זוהר הסולם. עם כל זה יש שם מבואות משלו, שאין לסמוך עליהם. ועם כל זה, אע"פ שאין איסור, הרי שהנפש מושפעת מהמדפיס של הספר. טוב ללמוד את הזוהר ממקור נאמן. סידוריהם אכן בעייתיים.שאלה 3:

לפני כמה חודשים קניתי שני סידורים בהוצאת מכון ברג, ליום חול ולשבת בסכום של 140 ש"ח לשניהם. לאחר כמה זמן התברר לי שיכולה להיות בעיה בשימוש בהם, שאלתי את הרב באתר, והוא אמר שאכן יש בעיה.

רציתי לחזיר את הסידורים לחנות בירושלים בה קניתי אותם, אך כשהגעתי לשם היה שלט שהחנות נסגרה, והיא היתה ריקה. מה עלי לעשות עם הסידורים כעת?

תשובה 3:

אין איסור להחזיקם בבית, אך אין להשתמש בהם לתפילה.שאלה 4:

לפני כמה ימים הלכתי ל"שבוע הספר" ושם נתקלתי בדוכן של "קבלה לעם", שהציעו לי ספרים שונים של מיכאל לייטמן וכן שיעורים במרכז שלהם בפתח תקווה.

מכיוון שאני לומד בישיבת הסדר, לימדו אותי שקבלה אי אפשר ללמד לכל אחד (כמו שמבואר במסכת חגיגה: עריות בשניים וגו') ולכן התפלאתי מאוד על מספר ציטוטים שהמוכר הראה לי, שנאמרו ע"י הרב קוק והרב אשלג בהם מופיע כי יש ללמד את תורת הקבלה בדור הזה "עד הדיוטא התחתונה", וכי אין קשר לאדם אם הוא מקיים מצווות ואם לאו, ושרק ע"י שתופץ חכמת הקבלה יבוא המשיח וכו'. הם גם טענו, שאין הם עוסקים ב"סתרי תורה" אלא רק ב"טעמי תורה" - שאלו שבעת הספירות התחתונות, וב"כתר חכמה בינה" - רק יחידי סגולה רשאין ללמוד.

שאלתי היא, האם הדברים הוצאו מהקשרם, שהרי מובא בתחילת אורות התורה שלימוד סתרי תורה לאדם שאל מוכשר לכך יכול להביא נזק גדול, ואם כן - מדוע הם נאמרו? האם יש לנו משהו נגד מכון "קבלה לעם" ומה הדבר שמפריע לנו בו?

ושאלה נוספת: האם אני (בחור בן 20) יכול גם ללמוד מתורת הקבלה, למשל הספרים של הרב מניטו?

תשובה 4:

מעולם לא אמרו הרב אשלג והרב קוק שצריך ללמד קבלה לכל אחד. הם כתבו שהראויים לכך חייבים לעסוק בה בדור הזה. להיות ראוי כולל כמובן מאליו מינימום של קדושה, וברור שמי שאינו מקיים מצוות אינו בכלל זה. עם כל זה ראוי לתלמידי חכמים להשתמש בידיעות הלקוחות מסתרי תורה על מנת לרומם את הדור, שבפנימיותו ראוי וצמא לזה, והחילונים בכלל. ההבחנה בין סתרי תורה לטעמי תורה שבפיהם של המפיצים מוצאת אף היא מהקשרה. הם מלמדים בצורה שטחית דברים שמקורם בסתרי תורה, כך שיש בזה גם רמאות כלפי הציבור שסובר שהוא למד קבלה, וקיבל רק מיסטיקה בגרוש. גם צורת התנהגותם של חסידי לייטמן כוללת מאפיינים מובהקים של כת. רחמנות עליהם. הספרים של הרב אשכנזי (מניטו) זצ"ל הינם מבוא לחלק מסוגיות הקבלה אך אינם הקבלה עצמה. אין מניעה שתעסוק בהם, אך אל תשים את עיקר עיונך בהם כל עוד לא קנית את ידיעות היסוד בתורה בתלמוד ובאמונה, כגון הכוזרי וספרי הרמב"ם.שאלה 5:

מה דינם של העיתונים "קבלה לעם"? האם מותר להכניסן לבית? לקרוא בהן? לגונזן? להשליכן לפח? לשורפן?

תשובה 5:

לגנוז.שאלה 6:

יצא לי להתקל בחוברת "שמעתי" שבה מקובצים מיני שיחות ושעורים שהרב ברוך אשלג שמע מאביו (בעל הסולם) והרב לייטמן קיבל זאת מידיו. רציתי לדעת האם תוכן החוברת "כשר" או שמא זה איזשהו עיבוד בתכונת שונה? ואם לא אילו מקורות לפי דעתך מתאימים לקריאה מעמיקה אך ראשונית?

תשובה 6:

כשזה ציטוט זה כשר, אבל כדאי לבדוק אם הציטוט לא הוצא מהקשרו. מיכאל לייטמן איננו רב. קריאה ראשונית: כללי מאמר החכמה מאת רמח"ל.שאלה ותשובה 7 (תשובת הרב מודגשת):

אשמח לדעת את דעת הרב בנושא הקבלה לעם. מדוע הם טועים, אם בכלל? זה ללא קדושה וללא קיום מצוות. מסירת אורות לחיצונים שיכולה רק להביא נזק.

שמעתי מחבר שהרב אשלג אמר שצריך להפיץ את הקבלה וכו', הרב למד אצל הרב אשלג אז אשמח לקבל ממקור ראשון את האמת, - להפיץ לראויים. - ובכלל את היחס לקבלה לפני "שמלא כרסו שס ופוסקים". הרב אשכנזי: "כל אחד והכרס שלו" ועיין באורות התורה בפרק על סתרי תורה.שאלה 8:

הנני "מתחזק" ביהדותי ולאחרונה נחשפתי לאדם בשם הרב לייטמן. הנ"ל טוען כי הקבלה אומרת שהיעוד הוא לעבוד את השם, ולשם כך אין צורך במצוות מעשיות. שאלתי היא, האם תורת הקבלה הכן טוענת כך?

תשובה 8:

לא.שאלה 9:

לא מזמן קראתי באתר שלך בין היתר שאלה של אחד הגולשים ששאל, האם יכול להיות שכולם, לא חשוב מאיזה גיל יכולים ללמוד קבלה? מאחר ואותו שואל מתבסס על האתר של הרב לייטמן. ואתה הישבת לו שאסור לכל אדם ללמוד קבלה וזה לא כתוב בשום מקום.

והנה אני (סתם משהיא "עמך" שלא למדה כמוך תורה (למרות שאני אישה מאמינה מאוד) , אך ברוך השם יודעת לקרוא וגם להבין, מצאתי כתוב בספרו של "בעל הסולם" הרב יהודה אשלג זצ"ל המקובל הגדול ביותר שהיה במאה העשרים והוא אומר כך:" בהקדמת פי חכם" עמוד 806, "הנה נודע מפי סופרים ופי ספרים אשר לימוד חכמת הקבלה הוא מחוייב בהחלט לכל אדם מישראל, ולו למד אדם כל התורה כולה, ובקי בש"ס ופרקים בע"פ, גם ממולא במידות ובמעשים טובים יותר מכל בני דורו ולא למד חכמת הקבלה, הוא מחוייב להתגלגל ולבוא עוד פעם בעוה"ז כדי ללמוד רזי תורה וחכמת האמת, שזהו מובא בכמה מקומות במדרשי חז"ל". כך כתוב שחור על גבי לבן.

הרב שלמה שרעבי "הרשש" כותב בסיפרו "אור הרשש: יודע אני שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה שהתפשטו בעולם ייצא עם ישראל לחירות, ובלימוד זה תלוייה גאולתנו".

הרב יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה בספרו "נוצר חסד" פרק ד' כותב: "לו עמי שומע לי, בדור הזה היו לומדים עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם, היו רוכשים יראת שמיים במקום חכמה חיצונית" ועוד ועוד גדולים בדורות קודמים.

כל הדברים הללו כתובים בעברית פשוטה המובנת לכל אדם, ואני שואלת למה אתה כותב לאותו אדם ששאל ולעוד אנשים שאין ראוי ללמוד קבלה לכל אחד.

האם זה מתוך שנאה לא מובנת לרב לייטמן, הרי אומרים שינאה מעוורת עיני חכמים, איך אפשר לסתור את הדברים של כל המקובלים הענקיים שבמשך הדורות ציינו שעל כל יהודי ללמוד קבלה, ואתה בא במחי יד וכותב וסותר את דבריהם שליהם, זה חבל מאוד מאחר עם כל הכבוד לכבודו הרם, אתה פה טועה ומטעה - וזה אסור בלשון המעטה...

אגב, שמעתי את הרב לייטמן כמה פעמים וגם את תלמידיו החכמים, לעולם אבל לעולם לא דיבר סררה על אף רב, גם ששואלים אותו על רבנים שיצאו נגדו הוא אומר: אני פה לאיחוד ולא חלילה לפירוד", ומלבד זאת הקבלה בכללותה מדברת על אחוד הנשמות ואהבה בין אחד לשני, היא מספרת יותר על נפש האדם איך אפשר לשנות את הקליפות וקילקולים שלנו, את האגו המנופח של כולנו - וזה אך ורק על ידי שיטת חכמת הקבלה הקדושה - ואני שואלת אותך מה רע בזה, כיום שאנחנו כל כך מקולקלים...

תשובה 9:

אינני שונא חלילה את ד"ר לייטמן, אני פשוט לא מסכים אתו.

למדתי 10 שנים רצופות אצל בנו של בעל הסולם הרב שלמה בנימין אשלג ומכיר היטב את הדרכתו.

כל המקורות האומרים שעל כל איש ישראל ללמוד קבלה הם אמת, כמו כל המקורות האומרים שעל כל איש ישראל להניח תפילין. אלא שכשם שלמצוות הנחת תפילין יש תנאים כגון זמן, נקיות ועוד, כך לקיום מצוות לימוד גמרא יש תנאים כגון תיקון המידות, טהרת הגוף והנפש, קיום מצוות, להיות יהודי ולא גוי, ללמוד תנ"ך ומשנה, ואז מגיע החיוב ללמוד גמרא, כך הדין לגבי החיוב ללמוד קבלה שהוא בהקדים כל התנאים של קיום המצוה. וזה מחייב כל איש ישראל להביא את עצמו למצב של אפשרות קיום המצוה. והלא מפורש במסכת חגיגה שאין מוסרים מעשה מרכבה לכל אדם וגם גדולי המקובלים כתבו בספריהם אזהרות מפורשות שלא יקרב אל הלימוד הזה מי שאינו עומד בתנאים מאד ברורים של תיקון המידות וקיום המצוות ולימודים מקדימים.