הרב אורי שרקי

תהילים - רוצים צדק (פרק ל"ה)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו