הרב אורי שרקי

תהילים - תסתירם בסתר פניך (פרק ל"א)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו