הרב אורי שרקי

תהילים - מפגש ישיר עם ה' (מזמור י"ט)

אב תשע"והקלטת וידאו