הרב אורי שרקי

תהילים - יציבות בעולם מלא תנודות (מזמור י"א)

אב תשע"והקלטת וידאו